Artık dünya nüfusunun yarısının akıllı telefonu var ama hepsi bu değil… - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Artık dünya nüfusunun yarısının akıllı telefonu var ama hepsi bu değil… - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleritelefon-1

Bu boşluklar ağırlıklı olarak kırsal, yoksul ve seyrek nüfuslu bölgelerde mevcut olup, dijital uçurumun kapatılmasında önemli zorluklar ortaya koymaktadır Raporda ayrıca nüfusun yüzde 57’sinin yani 4,6 milyar kişinin aktif olarak mobil internet kullandığı vurgulandı Bu büyümenin çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerden (LMIC’ler) kaynaklandı

Daha ayrıntılı olarak ele alırsak, 2022’nin sonunda, mobil internet kullanıcıları tarafından kullanılan akıllı telefonların %69’u 4G özellikli, %17’si 5G özellikli ve %14’ü 3G ile sınırlıydı; bu da 2018’deki %31’e kıyasla kayda değer bir düşüşe işaret ediyor Yaklaşık 600 milyon kişiden oluşan diğer bir segment (küresel nüfusun %8’i) özellikli telefonlara güveniyorduBazılarınız muhtemelen akıllı telefonların ve mobil internetin bilim kurgunun bir parçası olduğu zamanları hatırlıyordur

Mobil internet kullanıcılarının önemli bir kısmı yani yaklaşık 4 milyar kişi (küresel nüfusun %49’u) akıllı telefonları aracılığıyla internete erişti

Kuzey Amerika ise mobil internetin yüzde 85’inin kapsama alanında olduğu ve 18 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 93’ünün aktif olarak kullandığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor Kullanım açığı 2021’deki %40’tan 2022’de %38’e yavaş yavaş daralırken, kapsama açığının neredeyse sekiz katı büyüklüğünde kalıyor Engeller arasında mobil internet konusunda farkındalık eksikliği, algılanan ilgisizlik, yetersiz okuryazarlık ve dijital beceriler, emniyet ve güvenlik kaygıları ve ağ kapsama alanıyla ilgili sorunlar yer alıyordu

Akıllı telefon sahiplerinin daha az engelle karşılaştığı varsayımının aksine, GSMA Tüketici Araştırması bazı kalıcı zorlukları ortaya çıkardı

Tüm bu rakamların yanı sıra (Ben rakamları seviyorum ve sizin de sevdiğinizi umuyorum!), son araştırmalar dünyanın en son en çok satan 10 akıllı telefon listesinin dört iPhone ve altı Samsung’u içerdiğini ortaya çıkardı GSMA’nın son raporuna göre Mobil İnternet Bağlantısının Durumu (aracılığıyla Android Başlıkları2022 sonu itibarıyla küresel nüfusun %54’ü (4,3 milyar kişi) akıllı telefona sahipti En az gelişmiş ülkelerde (EAGÜ’ler), 2022’de yaklaşık 30 milyon kişi daha mobil interneti benimsedi; bu, EAGÜ’lerdeki dört kişiden birinin internete bağlandığı anlamına geliyor Bağlantısız nüfusun %95’inin ikamet ettiği yer İlginçtir ki, 350 milyon akıllı telefon sahibi mobil interneti kullanmaktan kaçındı, bu da internetin benimsenmesinin önündeki engellerdeki incelikleri ortaya çıkardı Mobil teknolojilerde dikkate değer bir evrime tanık olan bir dünyada, mobil ekosistemin ön saflarında yer alan küresel bir kuruluş olan GSMA’nın son raporunun da ortaya koyduğu gibi, akıllı telefonların etkisi artık merkezde yer alıyor

Halen mobil internete bağlı olmayan 3,4 milyar kişiden neredeyse %90’ı (3 milyar), halihazırda mobil geniş bant kapsamında olan bölgelerde yaşıyor ancak bu hizmetten yararlanmıyor

Mobil internetin benimsenmesinde tutarlı bir artış görülürken, hem 2021 hem de 2020’deki 300 milyon yeni kullanıcıya kıyasla 2022’de büyüme hızı yavaşladı ve yalnızca 200 milyon yeni kullanıcı oluştu

Özellikle küresel nüfusun %5’i hâlâ mobil geniş bant kapsama alanından yoksundur ve bu durum yaklaşık 400 milyon kişiyi etkilemektedir